Holthesedijk / Schaartven

Comment (0) Hits: 297

Op 1 oktober is er een besloten werkbijeenkomst geweest van de gemeenteraad met het college over het "voorstel Schaartven"

Leisurelands blijft bij het standpunt dat de Holthesedijk op termijn uiterlijk 2020 voor gemotoriseerd verkeer afgesloten moet worden.

Geconstateerd is dat hierover onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad is.

De gemeenteraad zal een werkgroep formeren bestaande uit vertegenwoordigers van elke fractie uit de raad.

Deze werkgroep zal de kaders voor de exploitatie van en ontwikkelingen rond het Schaartven gaan herijken.

De werkgroep zal daarbij tevens betrekken hoe de dorpsraden in dit proces zullen worden meegenomen.

We willen iedereen bedanken voor de inbreng voor het behaalde resultaat dat de Holthesedijk niet wordt afgesloten.

De werkgroep "Houd de Holthesedijk open" is gestopt en er wordt een nieuwe werkgroep geformeerd "Ontwikkeling Schaartven".

We zullen onze gemeenschap op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen van het Schaartven.


Vriendelijke groet,

Dorpsraad Smakt - Holthees en Werkgroep "Houd Holthesedijk open"

Comment (0) Hits: 297