Vliegbasis de Peel (vanuit Gemeente Venray)

Graag wil ik u op het volgende wijzen:

De gemeente Venray heeft de informatie op de website aangepast over reactivering vliegbasis De Peel. Zie daarvoor deze link: https://www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel

Deze is nu beter gegroepeerd en bevat de meest relevante informatie. Verder is het de bedoeling dat we vanaf de eerste helft van juli een nieuwsbrief via email gaan verspreiden.

Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden, de manier hoe men dit kan doen staat op onze site onder de eerder genoemde link.

Wilt u deze informatie delen op uw website en/of dorps/wijkkrantje voor zover aanwezig?

 

Met vriendelijke groet,

 
   
 

Annie Timmermans | | Gemeente Venray

Leave your comments

Post comment as a guest

0