Oproep aan alle huurders en woningzoekenden in de gemeente Venray

Oproep aan alle huurders en woningzoekenden in de gemeente Venray

De gemeente Venray gaat in het komend najaar aan de slag met het opstellen van haar woonbeleid voor de komende jaren. Daarvoor is een duidelijk beeld nodig van de woonwensen van de inwoners en woningzoekenden in alle kernen van de gemeente. Het gaat dan niet alleen om hoeveel en waar woningen moeten worden gebouwd, maar ook over in welke type en prijsklassen er woningen moeten worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad. Om dit te onderzoeken heeft de gemeente samen met de woningcorporatie Wonen Limburg en in afstemming met hun huurdersbelangenvereniging en de dorps- en wijkraden een enquĂȘte met een vragenlijst opgesteld.

Wij verzoeken vriendelijk alle huurders van Wonen Limburg en woningzoekenden in de gemeente Venray om deel te nemen aan dit onderzoek. Een grote deelname is van belang en van invloed op de toekomst van het wonen in de gemeente Venray, voor het behoud en voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen, waaronder betaalbare sociale huurwoningen. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en het gemeentelijk woonbeleid.

Naar de vragenlijst: https://enquete.toponderzoek.com/venraywonen

Leave your comments

Post comment as a guest

0