enquête voor de inwoners van de toekomstige gemeente Land van Cuijk

Op maandag 16 november start een online enquête voor de inwoners van de toekomstige gemeente Land van Cuijk. Gevraagd wordt onder andere wat inwoners belangrijk vinden in hun dorp en hoe zij met de gemeente willen samenwerken. Deze enquête staat op www.gemeentelandvancuijk.nl.

De informatie die met de enquête wordt opgehaald, is onderdeel van het advies over het inrichten van de nieuwe organisatie aan de gemeenteraad en het management. Ook wordt deze ingezet om te kijken op welke manier inwoners hier verder over mee willen praten, denken en doen.

(Voor meer informatie, zie bijlage)

Leave your comments

Post comment as a guest

0