Koninklijke onderscheiding voor Peter Coppus en Sjaak Koopmans

Tijdens de dorpsraadvergadering van 9 december hebben Peter Coppus en Sjaak Koopmans een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer reikte hem uit aan Peter Coppus, burgemeester Hans Gilissen van Venray aan Sjaak Koopmans.

Er was zgn. een vergadering gepland voor de overdracht van taken en bevoegdheden van de oude aan de nieuwe dorpsraad. Kort na aanvang zijn de leden verzocht te verhuizen naar een andere ruimte in het Pelgrimshuis. Daar wachtten familie, vrienden en vertegenwoordigers van verenigingen Peter en Sjaak op. De ruimte stond in vlam met muziek van een delegatie van de muziekvereniging.

Intussen sloten ook beide burgemeesters aan.

De burgemeesters zijn ingegaan op de verdiensten van Peter en Sjaak voor de gemeenschap: Zij hebben ieder afzonderlijk en als een sterk span gezamenlijk zich breed ingezet voor onze gemeenschap.

Sedert 2002 zijn ze lid van de dorpsraad. Peter als wnd. voorzitter, Sjaak als secretaris /penningmeester. Deze raad heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een sterke en positief-kritische partner van de gemeenten Venray en Boxmeer en andere (overheids)organen. Hun inzet en bezieling heeft aan die kracht sterk bijgedragen.

Ook voor andere verenigingen, zoals de carnavals- en voetbalvereniging, hebben zij zich vanaf hun jonge jaren ingezet.

Peter  wilde geen voorzitter van de dorpsraad worden. Die functie hoorde vrij te blijven voor een “echte” voorzitter. Intussen heeft hij deze feitelijk ingevuld sedert 2012.

Hij was ook lid van het toeristisch – recreatief platform Venray en het historisch platform Smakt & Holthees. In die eerste functie heeft hij mede wandelroutes ontwikkeld, zoals die van Jozef en Maria, van Smakt naar Kevelaer.

Een bijzonder verdienste van Sjaak is het aanjagen van de woningbouw in beide kernen. Hiervoor is een BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) opgericht, die plannen voor de bouw van starterswoningen ontwikkelt en breed plannen voor woningbouw, zowel koop als huur, in de gemeenschap mede initieert en/of ondersteund

De burgemeesters benadrukten dat het initiatief voor het lintje voor beiden vanuit de gemeenschap Holthees – Smakt komt en daarin breed ondersteund wordt.

De wens om hun beider verdiensten te erkennen en hen hiervoor een “lauwerkrans” toe te kennen is door gedrongen tot in “het koninklijk paleis” en daar gehonoreerd met deze onderscheiding, de benoeming tot lid in de Orde van Orange-Nassau.

Wij feliciteren Peter en Sjaak met deze terechte onderscheiding. We bedanken hen voor hetgeen ze voor onze gemeenschap hebben gedaan en nog zullen doen.

We feliciteren ook hun echtgenotes, Ted en Andrea, en bedanken ook hen voor hun ondersteuning al die jaren.

Dorpsraad Smakt - Holthees

Leave your comments

Post comment as a guest

0