Duurzamer door te lenen? In Boxmeer kan het!

Comment (0) Hits: 134

Duurzamer door te lenen? In Boxmeer kan het!

Steeds vaker kiezen particulieren en verenigingen voor energiebesparende maatregelen als zonnepanelen, die zij bekostigen via de duurzaamheidslening van de gemeente. Van deze lening is zo goed gebruik gemaakt dat de gemeenteraad besloten heeft om het budget voor de leningen aan te vullen met €500.000,-.

(zie bijlage voor meer info)

Comment (0) Hits: 134

VERVALLEN_Kwistutwel 2020

Comment (0) Hits: 314

Het zal geen grote verrassing zijn: Kwistutwel 2020 gaat niet door!!!

Vanwege het Coronavirus heeft de organisatie besloten Kwistutwel een jaar uit te stellen. Tis jammer, maar helaas. Reeds! Een exacte datum in 2021 is nog niet bekend, maar de kans is groot dat het evenement weer ergens in de eerste helft van mei zal plaatsgrijpen......(voor meer informatie: zie bijlage VERVALLEN Kwistutwel)

Comment (0) Hits: 314

Bericht over windmolenpark

Comment (0) Hits: 146

Windpark Venray

In februari 2020 heeft de gemeente Venray, op basis van haar beleidsplan KODE Venray, besloten om in een periode van een half jaar te onderzoeken wat de mogelijkheden en legitimiteit zijn voor een windpark op Venrays grondgebied. Op basis van de resultaten zal de gemeente besluiten of zij verdere stappen gaat zetten. Het onderzoek kan gezien worden als een eerste voorbereidende en verkennende fase.

Onderzoek

........(voor meer informatie, zie bijlage) 

Comment (0) Hits: 146

Bereiken van senioren

Comment (0) Hits: 155

Hallo mensen,

Vorig jaar heeft de SWOGB alle kernen van Boxmeer bezocht. In bijgevoegd document leest U daarover. Ook de vraagstelling omtrent dit schrijven wordt verwoord.

" In 2019 heeft een delegatie van het bestuur van de SWOGB alle kerkdorpen bezocht. In een overleg met de dorpsraad - Zonnebloem/Zonnegroet - KBO/KOV en vrijwilligers van project zorg en welzijn is informatie uitgewisseld. In de meeste dorpen werd hier positief op teruggekeken en was men verbaasd over de activiteiten die SWOGB, door goede samenwerking, allemaal organiseert.

Een belangrijk item was de PR: hoe kunnen we senioren bereiken en hoe worden zij goed geïnformeerd?......."

(Zie bijlage)

Met vriendelijke groet,

Martien van de Weem

PR SWOGB

Comment (0) Hits: 155