Nieuwe gemeenterubriek Gemeente Land van Cuijk i.o.

Comment (0) Hits: 30

Beste wijk- en dorpsraden,

Hierbij wil ik jullie op de hoogte stellen van de start van de nieuwe gemeenterubriek Gemeente Land van Cuijk i.o.

Vanaf vandaag, dinsdag 16 juni, starten we met een nieuwe gemeenterubriek in de Maasdriehoek: Gemeente Land van Cuijk i.o. Dat ‘i.o.’ betekent uiteraard ‘in oprichting’ en dat is precies waar het om gaat. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan herindelen en bij die voorbereidingen hoort ook een samenvoeging van de gemeentepagina’s. De huidige rubriek van de gemeente Boxmeer blijft natuurlijk bestaan.

Bundelen
Naast berichten over de herindeling vinden jullie op de gemeente Land van Cuijk-pagina berichten die op de vier gemeenten van toepassing zijn, zoals mededelingen van de provincie of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Over regionale afvalinzameling en energievoorziening. Over de Euregio en over verkeer en vervoer. Onderwerpen waarbij de gemeenten nu al samenwerken. Zo bundelen we dit soort berichten op één plek en voorkomen we dat één bericht vier keer geplaatst wordt in dezelfde krant.

De vier gemeenten behouden hun eigen pagina met eigen, specifieke informatie. Deze pagina's worden voortaan (achter elkaar) gebundeld in dezelfde editie van De Maasdriehoek. Kijk voor de digitale versie van de gemeenterubriek op https://www.boxmeer.nl/inwoners/gemeentenieuws_41570/item/gemeentenieuws-16-juni-2020_61777.html

Ik heb het 1ste exemplaar als attachment bijgevoegd.

Comment (0) Hits: 30

“VERBINDING”

Comment (0) Hits: 26

“VERBINDING”, de eerste virtuele tentoonstelling van het Venrays Museum.

Tussen 5 juni en 23 augustus kan eenieder waar ook ter wereld deze tentoonstelling op de pc, tablet of smartphone bewonderen. 

 

Momenteel zijn alle musea gesloten voor publiek. Enkele musea stellen daarom belangstellenden nu in de gelegenheid tentoonstellingen digitaal te bezoeken. Daar start het Venrays Museum binnenkort ook mee.

Afgelopen weken is hard gewerkt om de tentoonstelling VERBINDING, die eerst fysiek gepland was, virtueel toegankelijk te maken. Nu belangstellenden niet naar het museum kunnen komen, komt het museum nu naar hen toe! Een ontzettend mooie en creatieve oplossing voor de beperkingen waar geleefd moet worden in de huidige corona-tijd.

In de tentoonstelling ‘VERBINDING’ is werk te bewonderen van leerlingen van de cursus keramiek van docent Arjen Bakermans en van Edwin de Klein, student aan de Kunstacademie. Allen hebben kunstwerken gemaakt rondom het thema verbinding, wat in deze tijd een dubbele lading met zich draagt. 

Het is bijzonder dat een tentoonstelling met ruimtelijk keramische werken gepresenteerd wordt via uw eigen beeldscherm. U ziet op het beeldscherm de kunstwerken nu niet 2 maar 3-dimensionaal. Om zo dicht mogelijk bij de ervaring te blijven bij het kijken naar ruimtelijke keramische werken is ervoor gekozen de kunstwerken met de zgn. 360° techniek te fotograferen, u kunt de kunstwerken daardoor vanuit alle aanzichten bekijken.

De tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk via de website van het Venrays Museum. Naast dat er werk te bewonderen is kunt u ook het hele proces van het tot stand komen van deze tentoonstelling bekijken.

Iedereen is van harte welkom om de tentoonstelling VERBINDING te bekijken via www.venraysmuseum.nl 

Comment (0) Hits: 26

Duurzamer door te lenen? In Boxmeer kan het!

Comment (0) Hits: 34

Duurzamer door te lenen? In Boxmeer kan het!

Steeds vaker kiezen particulieren en verenigingen voor energiebesparende maatregelen als zonnepanelen, die zij bekostigen via de duurzaamheidslening van de gemeente. Van deze lening is zo goed gebruik gemaakt dat de gemeenteraad besloten heeft om het budget voor de leningen aan te vullen met €500.000,-.

(zie bijlage voor meer info)

Comment (0) Hits: 34

VERVALLEN_Kwistutwel 2020

Comment (0) Hits: 185

Het zal geen grote verrassing zijn: Kwistutwel 2020 gaat niet door!!!

Vanwege het Coronavirus heeft de organisatie besloten Kwistutwel een jaar uit te stellen. Tis jammer, maar helaas. Reeds! Een exacte datum in 2021 is nog niet bekend, maar de kans is groot dat het evenement weer ergens in de eerste helft van mei zal plaatsgrijpen......(voor meer informatie: zie bijlage VERVALLEN Kwistutwel)

Comment (0) Hits: 185