Activiteitenbudget

Comment (0) Hits: 190

Activiteitenbudget: voor extra activiteiten waar een kwetsbare doelgroep bij betrokken is
Wil jij of jouw organisatie graag iets organiseren om eenzaamheid te voorkomen of het geluk van kwetsbare inwoners te verbeteren? Vraag dan een bijdrage aan uit het activiteitenbudget van het Corona Steunpakket Sociaal en Mentaal Welzijn.

Het activiteitenbudget is bedoeld voor het ondersteunen van (tijdelijke) activiteiten en diensten die helpen bij het voorkomen van eenzaamheid. Ook voor het begeleiden van kwetsbare inwoners kun je vragen om een bijdrage uit dit budget. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een lunch voor ouderen, een jeu-de-boules competitie in de buurt of een internationale middag voor statushouders.

Vrijwilligers- en professionele organisaties kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit activiteitenbudget. De bijdrage is maximaal €250 voor activiteiten en diensten georganiseerd door één organisatie en maximaal €750 als meerdere organisaties samenwerken.

Meer informatie hier: https://sociom.nl/aanbod/activiteitenbudget/

Comment (0) Hits: 190

Vliegbasis de Peel (vanuit Gemeente Venray)

Comment (0) Hits: 163

Graag wil ik u op het volgende wijzen:

De gemeente Venray heeft de informatie op de website aangepast over reactivering vliegbasis De Peel. Zie daarvoor deze link: https://www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel

Deze is nu beter gegroepeerd en bevat de meest relevante informatie. Verder is het de bedoeling dat we vanaf de eerste helft van juli een nieuwsbrief via email gaan verspreiden.

Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden, de manier hoe men dit kan doen staat op onze site onder de eerder genoemde link.

Wilt u deze informatie delen op uw website en/of dorps/wijkkrantje voor zover aanwezig?

 

Met vriendelijke groet,

 
   
 

Annie Timmermans | | Gemeente Venray

Comment (0) Hits: 163

Vliegbasis de Peel

Comment (0) Hits: 151

Op de hoogte blijven over vliegbasis de Peel

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op vliegbasis de Peel, in verband met de eventuele komst van F35 jachtvliegtuigen, dan kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrieven van zowel de gemeente Land van Cuijk als van de gemeente Venray.

Lees verder in de bijlage.

 

Comment (0) Hits: 151