Wandelen nabij Smakt-Holthees

Comment (0) Hits: 1047

Op mijn vrije zaterdag een mooie wandeling gemaakt door de ballonzuilbossen bij Overloon. De bossen danken haar vreemde naam aan het volgende mooie verhaal:

Op 18 januari 1871 landde een (helium)ballon op de heidevelden ten noorden van Merselo. De ballon was opgestegen in Parijs. In die tijd werd Parijs belegerd door de Duitse troepen en was afgesloten van de buitenwereld. Door het oplaten van luchtballonnen kon contact worden gehouden met het niet-bezette gedeelte van Frankrijk. Een van deze ballonnen kwam echter in een hogere luchtlaag terecht en dreef daardoor in noordoostelijke richting. Aan boord bevond zich, naast de driekoppige bemanning, geheime correspondentie voor de Franse regering, die naar Bordeaux was gevlucht. Verder 150 kilo brieven en pakketten, 3 postduiven en 4 flessen wijn(!).

De ballon daalde in Merselo. Toen de Fransen van de boeren hoorden dat ze in Nederland waren, voelden ze zich veilig en lieten ze alle gas ontsnappen. De bevolking van Merselo liep massaal uit voor deze spectaculaire gebeurtenis. Sommige mensen vluchtten weg, anderen dachten dat de duivel uit de hemel was neergestreken. De nieuwsgierigen die te dichtbij kwamen, werden prompt bedwelmd door het uitstromende stadsgas. Zij werden door de Fransen bijgebracht met flesjes eau de cologne en cognac. Het gegoochel met de flesjes overtuigde nog meer mensen dat de duivel was neergedaald. Matthijs Michels, een schaapsherder, bracht de eerste communicatie op gang. Hij kende enig Frans vanuit zijn schapenhandel met Parijs. Het landingsgebied van deze ballon wordt tot op de dag van vandaag Daland (“Daal-Land”) genoemd en op de plaats van de landing werd vijfentwintig jaar later in het bijzijn van drie Franse ballonvaarders het eerste Nederlandse luchtvaartmonument opgericht. Het is een vierkante zuil van ongeveer twee meter hoog, die onlangs gerestaureerd werd. Het gebied was toen nog open Peelgebied met heide en vennen. Wanneer begin 20ste eeuw de omgeving ontgonnen werd en er bossen werden aangeplant, kregen zij de toepasselijke naam “De Ballonzuilbossen”.

Ik kwam tijdens mijn wandeling ook nog 50 plussers tegen die de coopertest deden (in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand afleggen). Oudere mannen met hoog opgetrokken tennissokken in een te korte broek, met een haarband in en een knalrood hoofd!!! Geen porem. Lieve mensen, ga lekker wandelen, veel beter voor lichaam en geest. En je geniet ook nog eens van moeder natuur!

 

Ron Timmer

Comment (0) Hits: 1047

Nieuwe gemeenterubriek Gemeente Land van Cuijk i.o.

Comment (0) Hits: 518

Beste wijk- en dorpsraden,

Hierbij wil ik jullie op de hoogte stellen van de start van de nieuwe gemeenterubriek Gemeente Land van Cuijk i.o.

Vanaf vandaag, dinsdag 16 juni, starten we met een nieuwe gemeenterubriek in de Maasdriehoek: Gemeente Land van Cuijk i.o. Dat ‘i.o.’ betekent uiteraard ‘in oprichting’ en dat is precies waar het om gaat. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan herindelen en bij die voorbereidingen hoort ook een samenvoeging van de gemeentepagina’s. De huidige rubriek van de gemeente Boxmeer blijft natuurlijk bestaan.

Bundelen
Naast berichten over de herindeling vinden jullie op de gemeente Land van Cuijk-pagina berichten die op de vier gemeenten van toepassing zijn, zoals mededelingen van de provincie of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Over regionale afvalinzameling en energievoorziening. Over de Euregio en over verkeer en vervoer. Onderwerpen waarbij de gemeenten nu al samenwerken. Zo bundelen we dit soort berichten op één plek en voorkomen we dat één bericht vier keer geplaatst wordt in dezelfde krant.

De vier gemeenten behouden hun eigen pagina met eigen, specifieke informatie. Deze pagina's worden voortaan (achter elkaar) gebundeld in dezelfde editie van De Maasdriehoek. Kijk voor de digitale versie van de gemeenterubriek op https://www.boxmeer.nl/inwoners/gemeentenieuws_41570/item/gemeentenieuws-16-juni-2020_61777.html

Ik heb het 1ste exemplaar als attachment bijgevoegd.

Comment (0) Hits: 518

Duurzamer door te lenen? In Boxmeer kan het!

Comment (0) Hits: 490

Duurzamer door te lenen? In Boxmeer kan het!

Steeds vaker kiezen particulieren en verenigingen voor energiebesparende maatregelen als zonnepanelen, die zij bekostigen via de duurzaamheidslening van de gemeente. Van deze lening is zo goed gebruik gemaakt dat de gemeenteraad besloten heeft om het budget voor de leningen aan te vullen met €500.000,-.

(zie bijlage voor meer info)

Comment (0) Hits: 490