Nieuwe gemeenterubriek Gemeente Land van Cuijk i.o.

Comment (0) Hits: 435

Beste wijk- en dorpsraden,

Hierbij wil ik jullie op de hoogte stellen van de start van de nieuwe gemeenterubriek Gemeente Land van Cuijk i.o.

Vanaf vandaag, dinsdag 16 juni, starten we met een nieuwe gemeenterubriek in de Maasdriehoek: Gemeente Land van Cuijk i.o. Dat ‘i.o.’ betekent uiteraard ‘in oprichting’ en dat is precies waar het om gaat. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan herindelen en bij die voorbereidingen hoort ook een samenvoeging van de gemeentepagina’s. De huidige rubriek van de gemeente Boxmeer blijft natuurlijk bestaan.

Bundelen
Naast berichten over de herindeling vinden jullie op de gemeente Land van Cuijk-pagina berichten die op de vier gemeenten van toepassing zijn, zoals mededelingen van de provincie of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Over regionale afvalinzameling en energievoorziening. Over de Euregio en over verkeer en vervoer. Onderwerpen waarbij de gemeenten nu al samenwerken. Zo bundelen we dit soort berichten op één plek en voorkomen we dat één bericht vier keer geplaatst wordt in dezelfde krant.

De vier gemeenten behouden hun eigen pagina met eigen, specifieke informatie. Deze pagina's worden voortaan (achter elkaar) gebundeld in dezelfde editie van De Maasdriehoek. Kijk voor de digitale versie van de gemeenterubriek op https://www.boxmeer.nl/inwoners/gemeentenieuws_41570/item/gemeentenieuws-16-juni-2020_61777.html

Ik heb het 1ste exemplaar als attachment bijgevoegd.

Comment (0) Hits: 435

Duurzamer door te lenen? In Boxmeer kan het!

Comment (0) Hits: 420

Duurzamer door te lenen? In Boxmeer kan het!

Steeds vaker kiezen particulieren en verenigingen voor energiebesparende maatregelen als zonnepanelen, die zij bekostigen via de duurzaamheidslening van de gemeente. Van deze lening is zo goed gebruik gemaakt dat de gemeenteraad besloten heeft om het budget voor de leningen aan te vullen met €500.000,-.

(zie bijlage voor meer info)

Comment (0) Hits: 420

Bericht over windmolenpark

Comment (0) Hits: 447

Windpark Venray

In februari 2020 heeft de gemeente Venray, op basis van haar beleidsplan KODE Venray, besloten om in een periode van een half jaar te onderzoeken wat de mogelijkheden en legitimiteit zijn voor een windpark op Venrays grondgebied. Op basis van de resultaten zal de gemeente besluiten of zij verdere stappen gaat zetten. Het onderzoek kan gezien worden als een eerste voorbereidende en verkennende fase.

Onderzoek

........(voor meer informatie, zie bijlage) 

Comment (0) Hits: 447

Bereiken van senioren

Comment (0) Hits: 450

Hallo mensen,

Vorig jaar heeft de SWOGB alle kernen van Boxmeer bezocht. In bijgevoegd document leest U daarover. Ook de vraagstelling omtrent dit schrijven wordt verwoord.

" In 2019 heeft een delegatie van het bestuur van de SWOGB alle kerkdorpen bezocht. In een overleg met de dorpsraad - Zonnebloem/Zonnegroet - KBO/KOV en vrijwilligers van project zorg en welzijn is informatie uitgewisseld. In de meeste dorpen werd hier positief op teruggekeken en was men verbaasd over de activiteiten die SWOGB, door goede samenwerking, allemaal organiseert.

Een belangrijk item was de PR: hoe kunnen we senioren bereiken en hoe worden zij goed geïnformeerd?......."

(Zie bijlage)

Met vriendelijke groet,

Martien van de Weem

PR SWOGB

Comment (0) Hits: 450