Oproep aan alle huurders en woningzoekenden in de gemeente Venray

Comment (0) Hits: 281

Oproep aan alle huurders en woningzoekenden in de gemeente Venray

De gemeente Venray gaat in het komend najaar aan de slag met het opstellen van haar woonbeleid voor de komende jaren. Daarvoor is een duidelijk beeld nodig van de woonwensen van de inwoners en woningzoekenden in alle kernen van de gemeente. Het gaat dan niet alleen om hoeveel en waar woningen moeten worden gebouwd, maar ook over in welke type en prijsklassen er woningen moeten worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad. Om dit te onderzoeken heeft de gemeente samen met de woningcorporatie Wonen Limburg en in afstemming met hun huurdersbelangenvereniging en de dorps- en wijkraden een enquĂȘte met een vragenlijst opgesteld.

Wij verzoeken vriendelijk alle huurders van Wonen Limburg en woningzoekenden in de gemeente Venray om deel te nemen aan dit onderzoek. Een grote deelname is van belang en van invloed op de toekomst van het wonen in de gemeente Venray, voor het behoud en voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen, waaronder betaalbare sociale huurwoningen. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en het gemeentelijk woonbeleid.

Naar de vragenlijst: https://enquete.toponderzoek.com/venraywonen

Comment (0) Hits: 281

Bijeenkomst Circulaire economie

Comment (0) Hits: 362

Beste voorzitters van de dorps- en wijkraden, alsmede het DRO en het WRO.

Hergebruik van materialen is voor onze toekomst erg belangrijk. De gemeente Venray wil in 2035 een duurzame gemeente zijn. Samen met onze inwoners en ondernemers willen wij nadenken over het thema circulaire economie om een stappenplan op te stellen. De bijeenkomst vind plaats op 2 juni om 19.00u. Heeft u interesse, meld je dan aan middels deze link: https://www.venray.nl/droomsessie-circulaire-economie

De gemeente gaat dit traject op verschillende manieren communiceren en ik wil jullie hierbij vragen of jullie deze link op de website van uw dorp of wijk/ het dorps-wijkblaadje wilt plaatsen om zo meer aandacht te krijgen hiervoor.

Comment (0) Hits: 362

Uitkomst vragenlijst

Comment (0) Hits: 329

In grote getalen is de vragenlijst ingevuld die in het Krentje was bijgevoegd. Dank hiervoor! Jullie antwoorden helpen de Dorpsraad om speerpunten te bepalen waar ook daadwerkelijk aan gewerkt gaat worden. Zie bijgaand de uitkomst van de vragenlijst.

Bijlagen:
Bewaar het bestand 1uitkomst vragenlijst voor Krentje.pdfUitkomst vragenlijst[ ]
Comment (0) Hits: 329