Koninklijke onderscheiding voor Peter Coppus en Sjaak Koopmans

Comment (0) Hits: 70

Tijdens de dorpsraadvergadering van 9 december hebben Peter Coppus en Sjaak Koopmans een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer reikte hem uit aan Peter Coppus, burgemeester Hans Gilissen van Venray aan Sjaak Koopmans.

Er was zgn. een vergadering gepland voor de overdracht van taken en bevoegdheden van de oude aan de nieuwe dorpsraad. Kort na aanvang zijn de leden verzocht te verhuizen naar een andere ruimte in het Pelgrimshuis. Daar wachtten familie, vrienden en vertegenwoordigers van verenigingen Peter en Sjaak op. De ruimte stond in vlam met muziek van een delegatie van de muziekvereniging.

Intussen sloten ook beide burgemeesters aan.

De burgemeesters zijn ingegaan op de verdiensten van Peter en Sjaak voor de gemeenschap: Zij hebben ieder afzonderlijk en als een sterk span gezamenlijk zich breed ingezet voor onze gemeenschap.

Sedert 2002 zijn ze lid van de dorpsraad. Peter als wnd. voorzitter, Sjaak als secretaris /penningmeester. Deze raad heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een sterke en positief-kritische partner van de gemeenten Venray en Boxmeer en andere (overheids)organen. Hun inzet en bezieling heeft aan die kracht sterk bijgedragen.

Ook voor andere verenigingen, zoals de carnavals- en voetbalvereniging, hebben zij zich vanaf hun jonge jaren ingezet.

Peter  wilde geen voorzitter van de dorpsraad worden. Die functie hoorde vrij te blijven voor een “echte” voorzitter. Intussen heeft hij deze feitelijk ingevuld sedert 2012.

Hij was ook lid van het toeristisch – recreatief platform Venray en het historisch platform Smakt & Holthees. In die eerste functie heeft hij mede wandelroutes ontwikkeld, zoals die van Jozef en Maria, van Smakt naar Kevelaer.

Een bijzonder verdienste van Sjaak is het aanjagen van de woningbouw in beide kernen. Hiervoor is een BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) opgericht, die plannen voor de bouw van starterswoningen ontwikkelt en breed plannen voor woningbouw, zowel koop als huur, in de gemeenschap mede initieert en/of ondersteund

De burgemeesters benadrukten dat het initiatief voor het lintje voor beiden vanuit de gemeenschap Holthees – Smakt komt en daarin breed ondersteund wordt.

De wens om hun beider verdiensten te erkennen en hen hiervoor een “lauwerkrans” toe te kennen is door gedrongen tot in “het koninklijk paleis” en daar gehonoreerd met deze onderscheiding, de benoeming tot lid in de Orde van Orange-Nassau.

Wij feliciteren Peter en Sjaak met deze terechte onderscheiding. We bedanken hen voor hetgeen ze voor onze gemeenschap hebben gedaan en nog zullen doen.

We feliciteren ook hun echtgenotes, Ted en Andrea, en bedanken ook hen voor hun ondersteuning al die jaren.

Dorpsraad Smakt - Holthees

Comment (0) Hits: 70

Vliegbasis de Peel

Comment (0) Hits: 176

www.stopvliegbasisdepeel.nl Zoals afgesproken de digitale versie van de kaart. Geef bij doorgeven mijn naam (Boudewijn Sterk) en telefoonnummer door (06-14374159) Ze kunnen altijd contact met mij opnemen.

---------------

Eerder bericht vanuit de dorpsraad Smakt-Holthees:
Zoals wij eerder berichtten in ‘t Krentje zijn er voornemens om Vliegbasis De Peel te reactiveren. De dorpsraad is van mening dat dit ernstige gevolgen heeft voor de leefbaarheid in onze dorpen.

Denk daarbij aan geluidsoverlast, verhoogde concentraties van stikstof en fijnstof. Je hoeft geen deskundige te zijn om te begrijpen dat dit grote gevolgen heeft voor de gezondheid van mens en dier, en uiteraard voor natuur, milieu en veiligheid. Bent u net als wij bezorgd over de gevolgen voor onze dorpen dan kunt u voor 21 augustus 2019 een zienswijze/bezwaarschrift indienen bij; Ministerie van Defensie Directie Integraal Beleid MPC 58B t.a.v. zienswijze De Peel Postbus 20701 2500ES Den Haag Of via email; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een conceptbrief en meer informatie kunt u vinden op de website; www.stopvliegbasisdepeel.nl.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Flyer-Vliegbasis.pdfFlyer[ ]
Comment (0) Hits: 176

Stand van zaken m.b.t. verkiezingen

Comment (0) Hits: 413

Aan de oproep om deel te nemen aan de verkiezingen voor nieuwe leden van de Dorpsraad is goed gehoor gegeven.

Een groot aantal namen werden genoemd met als gevolg dat het langer duurt dan gepland om een en ander in beeld te krijgen.

Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met kandidaten die interesse hebben om zitting te nemen in de Dorpsraad.

Inmiddels is de vakantieperiode begonnen en wil iedereen even rust hebben om in september weer met frisse moed aan de slag te gaan.

We hebben goede hoop dat de Dorpsraad over een paar maanden weer op volle sterkte zal zijn zodat alle werkzaamheden op een goede manier door kunnen gaan.

Mocht u zelf interesse hebben om zitting te nemen in de Dorpsraad dan kunt u een mailtje sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet

De Dorpsraad

--------------------------------------------------------

 

Dorpsraad Smakt-Holthees organiseert open verkiezingen: [Lees meer in bijlage]

De dorpsraad Smakt-Holthees organiseert open verkiezingen

Waarom deze verkiezingen:
Sjaak Koopmans en Peter Coppus hebben te kennen gegeven hun functie bij de dorpsraad neer te leggen. Theo Steeghs legt zijn functie medio dit jaar ook neer. Het komende jaar is hij wel beschikbaar voor overdracht (en voor zover nodig, voor ondersteuning). Aan het einde van dit jaar legt ook Hans Schröder zijn functie bij de dorpsraad neer. De bezetting van Dorpsraad Smakt-Holthees komt dan onder het gewenste minimum.
Hierdoor kunnen niet alle zaken meer worden uitgevoerd zoals dit voor het goede behoud van het dorp nodig is.

Vandaar de open verkiezingen. Hiervoor treden alle leden van de huidige Dorpsraad terug, zij kunnen wel herkozen worden. Het dorp, dus U kiest!

Wie mag er stemmen en op wie kunt u stemmen:
Het zijn open verkiezingen. Dit betekent dat elke inwoner van Smakt en Holthees boven de 18 jaar op inwoners van Smakt en Holthees van 18 jaar en ouder kan stemmen.

[Lees meer in bijlage]

Comment (0) Hits: 413