geplande belevingsvluchten met F35 gevechtsvliegtuigen

Comment (0) Hits: 82

De belevingsvlucht is verplaatst naar morgen18-10-2022
Doe mee aan de enquête.

A.s. maandag is het zover, dan vinden de geplande belevingsvluchten met F35 gevechtsvliegtuigen plaats over en rond de voormalige luchtmachtbasis De Peel. Landings- en startroutes liggen boven onze regio.

De planning is dat er 2 vlucht- sessies plaats vinden die starts en landingen op De Peel zo getrouw mogelijk zullen nabootsen. Er kan, vanwege de deplorabele staat van de landingsbaan, daar niet daadwerkelijk gestart of geland worden.

De eerste sessie zal starten rondom 11.30 uur en de tweede rond 15.30 uur. In beide sessies zullen zowel start- als landings-bewegingen worden uitgevoerd in beide windrichtingen, dus van oost naar west en van west naar oost. Iedere sessie zal ongeveer 40 minuten duren.

Dus ben alert globaal tussen 11.00 en 13.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur.

Onderzoeksbureau INVIOR uit Horst zal een onafhankelijke enquête uitvoeren naar de belevingen van burgers en bedrijven in deze regio. Deelname daaraan staat voor iedereen open, dat kan na afloop (en niet eerder) van de tweede sessie, dus rond 17.00 uur op 17 oktober via de link https://enquete.toponderzoek.com/depeel.

Bedankt voor uw medewerking en vooral: doe mee aan de enquête.

Comment (0) Hits: 82

Welkomstkrentje

Comment (0) Hits: 1289

 Onlangs hebben we weereen update gekregen voor in het Welkomstkrentje. Bedankt hiervoor.

Het is van belang dat mensen regelmatig een blik werpen op hun gegevens in het Welkomstkrentje maar ook op de website (zie Verenigingen, stichtingen, bedrijven). Zijn de gegevens nog actueel? Alleen samen kunnen we dit up-to-date houden.

Mag ik u uitnodigen om regelmatig te kijken of uw gegevens in het welkomstkrentje en op de website nog actueel zijn. Zie hiervoor de bijlage.


 

Comment (0) Hits: 1289

Leefbaarheid in de dorpen

Comment (0) Hits: 111

Leefbaarheid in de dorpen: Leefbaarheidsfestival en inspiratiesessie Zorg voor Doy

Er gebeurt veel in Noordoost-Brabant om de leefbaarheid in dorpen of wijken te verbeteren. Tal van bewonersinitiatieven, actieve dorpsraden en buurtteams zetten hun schouders eronder. Het Programma Leefbaarheid in de dorpen richt zich op het verbinden en laten groeien van al die initiatieven. Vanuit het programma worden daarom verschillende activiteiten (mede) georganiseerd. Voor twee van die activiteiten je je nu aanmelden: Het Leefbaarheidsfestival en Inspiratiesessie Zorg voor Doy.

(Lees verder in bijlage)
(Voor links: zie beneden)
________________________

Leefbaarheidsfestival maandag 3 oktober

Aanmelden: aanmeldformulier

Meer informatie over het leefbaarheidsfestival

______________________

Inspiratiesessie Zorg voor Doy op donderdag 6 oktober

Aanmelden: aanmeldformulier

Meer informatie over de inspiratiesessie

Meer informatie over de documentaire Zorg voor Doy

 

 

 

Comment (0) Hits: 111

Inzameling GFT (in Gemeente Land van Cuijk)

Comment (0) Hits: 183

Inzameling GFT tot nader bericht eenmaal per twee weken.

Met ingang van de maand augustus wordt het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in de gemeente Land van Cuijk tot nader bericht eenmaal per twee weken opgehaald. Tot nu toe werd dat in de zomermaanden iedere week gedaan. Echter door krapte op de arbeidsmarkt en personeel dat ziek is, zegt de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, niet anders te kunnen.  Wat betekent dit?  
Lees verder in bijlage.

Comment (0) Hits: 183